Nio högst märkwärdiga samtal

Vesalius L Döddansen

"Nio högst märkwärdiga samtal emellan döden och köpmannen, den girige, slösaren, tiggaren, soldaten, gubben, gumman, jungfrun samt jägaren.

I.e.: "Nine most remarkable conversations between Death and the merchant, the greedy, the spendthrift, the beggar, the soldier, the old man, the old woman, the maiden and the hunter". Linköping, 1850, Sweden.

Nio samtal

Tags for this image: Sweden