Thielman Kerver: The Housekeeper

Chambermaid Midwife

From a Dutch book by Thielman Kerver. De verleenster: Vrouwen ende dochteren heb ic versien / nu moet ic die doot ontsien.

Housekeeper

Tags for this image: Margin, Thielman Kerver, Woman