Thielman Kerver: The Chambermaid

Peasant Woman Housekeeper

From a Dutch book by Thielman Kerver. De dienstmaech: Nu moet ic niet meer dienen / si sijn wijs, die god dienen.

Chambermaid

Tags for this image: Margin, Thielman Kerver, Woman