Der doten dantz mit figuren: Duke

Figuren: King Figuren: Count

The duke from Der doten dantz mit figuren. There's a larger version here: Figuren: Duke.

Figuren: Duke

Tags for this image: Duke, Figuren