Vostre: Abbeden

Adelsmand Provst

Af Simon Vostre. Der er en større version her: Abbed.

Abbed

Mærker for dette billede: Abbed, Margin, Simon Vostre