Andreas Vesalius, Bogstav L

Vesalius V Nio samtal

Dette bogstav blev brugt i både 1543- og 1555-udgaverne af De Fabrica af Vesalius. I begge udgaver optræder det kun én gang, nemlig bog 2, kapitel 51, der handler om musklerne i rektum. De recti intestini musculis«, "om musklerne i den lige tarm".
Bogstavet er en sen kopi af dette bogstav L.

Vesalius L

Mærker for dette billede: Alfabet, Vesalius