Andreas Vesalius, Bogstav I

Børn Vesalius O

Bogstav fra 1555-udgaven af De Fabrica af Vesalius. Små drenge graver et lig op om natten.

Vesalius I

Mærker for dette billede: Alfabet, Vesalius