Andreas Vesalius, Bogstav C

Vesalius A Vesalius D

Bogstav fra 1555-udgaven af De Fabrica af Vesalius. Små drenge bærer et lig i en hullet kiste. Kisten placeres i en å, så bløddele fjernes fra skelettet. Dette billede viser tydeligt, at kisten skal placeres i vandet (i 1543-udgaven kunne man få indtrykket af, at kisten skulle begraves).

Vesalius C

Mærker for dette billede: Alfabet, Vesalius