Andreas Vesalius, Bogstav O

Vesalius N Vesalius P

Bogstav fra 1543-udgaven af De Fabrica af Vesalius. Små drenge modtager et hoved af bødlen. I baggrunden ser man den soldat, der har vogtet offeret. Måske er det det samme hoved, de koger på det store O? Der er en større version her: Vesalius O.

Vesalius O

Mærker for dette billede: Alfabet, Vesalius