Andreas Vesalius, Bogstav N

Vesalius M Talebobler Vesalius O

Bogstav fra 1543-udgaven af De Fabrica af Vesalius. Et lig transporteres på en båre.

Vesalius N

Mærker for dette billede: Alfabet, Vesalius