Advokaten / Laduocat

Frier Troubadour

Advokaten fra manuskriptet 1945-65-13 (Pennsylvania Museum). Der er en større version her: Advokat.

Advokat

Mærker for dette billede: Advokat, Margin