Philipp Ulhart, Bogstav I, Hertugen

Ulhart G Ulhart N

Kopi af Holbein's bogstav I fra Caspar Huberinus: »Postilla Teutsch, […] vom Aduent biss auf Ostern«, 1545(?) [VD16 H 5394] udgivet af Philipp Ulhart i Augsburg.

Ulhart I

Mærker for dette billede: Alfabet, Augsburg, Hertug, Holbein