Tallinn, Kranium

Vindue Døden med Pil

Fra dødedansen i Tallinn før restaureringen. Der er en større version her: Kranium.

Kranium

Mærker for dette billede: Tallinn