Nio högst märkwärdiga samtal

Vesalius L Döddansen

"Nio högst märkwärdiga samtal emellan döden och köpmannen, den girige, slösaren, tiggaren, soldaten, gubben, gumman, jungfrun samt jägaren. Linköping, 1850, Sverige.

Nio samtal

Mærker for dette billede: Sverige