Jacobinus Suigus: Pretor / Foged

Abas Astrologus

Fogeden. Trykt af Jacobinus Suigus og Nicolaus de Benedictis.

Pretor

Mærker for dette billede: Jacobinus Suigus, Margin