Jacobinus Suigus: Cardinalis / Kardinal

Imperator Talebobler Rex

Kardinalen. Trykt af Jacobinus Suigus og Nicolaus de Benedictis.

Cardinalis

Mærker for dette billede: Jacobinus Suigus, Kardinal, Margin