Christern Schrock, Sermon

Magdeburg De blindes dans

En sermon; huorledis mand skal berede sin hw til døden. Mart. Lutther Fordansket aff Christern Schrock. S. MDXXXVIII" (S. står for Svendborg).

Christern Schrock

Mærker for dette billede: København, Lübeck