Reynke de Vos, Trane

Rævejagt Benådning

Tranen befrier ulven Ysegrym fra en knogle, der sidder fast i halsen. Træsnittet stammer fra en bog om Æsop, "Aesopus Vita et Fabulae, trykt i Magdeburg af Moritz Brandis ca. 1492. Fablen starter: "De viii. fabule van deme wulve unde deme krone".

Trane

Mærker for dette billede: Reyneke de Vos