Reynke de Vos, Lindorm

Grimbart i Malepertus Ring

Manden og lindormen. En historie fortalt af hun-aben Rukenauwe. Træsnittet stammer fra en bog om Æsop, "Aesopus Vita et Fabulae, trykt i Magdeburg af Moritz Brandis ca. 1492. Fablen starter: "De x. fabule van eneme armen manne unde van deme slangen".

Lindorm

Mærker for dette billede: Reyneke de Vos