Reynke de Vos, Titel

Ich fache dich lieb Autoritet

Forsiden af Reyneke de Vos, Lübeck, 1498. Den samme krone blev brugt til flere andre bøger fra Mohnkopf-trykkeriet, f.eks. Dodendantz. Der er en større version her: Krone.

Krone

Mærker for dette billede: Reyneke de Vos