Higman og Regnault: Kardinalen

Kejser Liebig

Af Nicolas Higman og François Regnault. Detalje af det forrige billede.

Kardinal

Mĉrker for dette billede: Kardinal, Margin, Simon Vostre

Op til Billeder