Higman og Regnault: Paven

Regnault Kejser

Af Nicolas Higman og François Regnault. Detalje af det forrige billede.

Pave

Mĉrker for dette billede: Margin, Pave, Simon Vostre