Holbein: Die wapen deß Thotß.

Dommedag Astrolog

Dødens våbenskjold. Et af de såkaldte prøvetryk af Hans Holbein. Der er en større version her: Våbenskjold.

Våbenskjold

Mærker for dette billede: Dødens våbenskjold, Holbein, Original Holbein