Holbein: Der Schiffman.

Kræmmer Bonde

Sømanden. Et af de såkaldte prøvetryk af Hans Holbein. Der er en større version her: Sømand.

Sømand

Mærker for dette billede: Holbein, Original Holbein, Sømand