Holbein: Der Pfarrherr.

Abbed Prædikant

Præsten. Et af de såkaldte prøvetryk af Hans Holbein. Der er en større version her: Præst.

Præst

Mærker for dette billede: Holbein, Original Holbein, Præst