Holbein: Der Predicant.

Præst Munk

Prædikanten. Et af de såkaldte prøvetryk af Hans Holbein. Der er en større version her: Prædikant.

Prædikant

Mærker for dette billede: Holbein, Original Holbein, Prædikant