Holbein: Der Richter.

Hertug Advokat

Dommeren. Et af de såkaldte prøvetryk af Hans Holbein. Der er en større version her: Dommer.

Dommer

Mærker for dette billede: Dommer, Holbein, Original Holbein