Holbein: Der Thumherr.

Biskop Abbed

Kannikken (domherren). Et af de såkaldte prøvetryk af Hans Holbein. Der er en større version her: Kannik.

Kannik

Mærker for dette billede: Holbein, Kannik, Original Holbein