Holbein: Der Apt.

Kannik Præst

Abbeden. Et af de såkaldte prøvetryk af Hans Holbein. Der er en større version her: Abbed.

Abbed

Mærker for dette billede: Abbed, Holbein, Original Holbein