Holbein: Der Bischoff.

Kardinal Kannik

Biskoppen. Et af de såkaldte prøvetryk af Hans Holbein. Der er en større version her: Biskop.

Biskop

Mærker for dette billede: Biskop, Holbein, Original Holbein