Holbein: Der Bapst.

Efter Syndefaldet Kardinal

Paven. Et af de såkaldte prøvetryk af Hans Holbein. Der er en større version her: Pave.

Pave

Mærker for dette billede: Holbein, Original Holbein, Pave