Holbein: Adam bawgt die erden.

Uddrivelsen Pave

Adam dyrker jorden. Et af de såkaldte prøvetryk af Hans Holbein. Der er en større version her: Efter Syndefaldet.

Efter Syndefaldet

Mærker for dette billede: Adam og Eva, Efter Syndefaldet, Holbein, Original Holbein