Richard Daye: Konstablen

Foged Talebobler Læge

Fra A Booke of Christian Prayers: "Constable, I arrest: To my ward be prest". (note: "prest": (prêt) parat)

Konstabel

Mærker for dette billede: Margin, Richard Day