Holbein: Bogstavet S

Kainês Diathêkês: A Polydori: Q

Bog med Holbein's bogstav S. Bogen er Polydori Vergilii Urbinatis de rerum inventoribus fra 1532. Detalje: S.

Polydori: S

Mærker for dette billede: Alfabet, Holbein, Kvinde, Original Holbein, Ung kvinde