Holbein: Bogstavet T

Organôn: M Skål

Bog med Holbein's bogstav T. Bogen er Organôn, ê hê tês philosophias cheir fra 1536. Detalje: T.

Organôn: T

Mærker for dette billede: Alfabet, Drukkenbolt, Holbein, Original Holbein