T. Nieuhoff: Den Blinde Mand

Efter Syndefaldet Valgrisi

Den blinde mand af Nieuhoff. Der er en større version her: Blind.

Blind