Barre: Gammeljomfruen

Borger Hyrdinde

Kopi af gammeljomfruen fra BNF 995 reproduceret af Miot-Frochot.

Gammeljomfru

Mærker for dette billede: Paris