Sterbensspiegel: Narren

Ædedolk Talebobler Sikkerhed

Sterbensspiegel Der er en større version her: Nar.

Nar

Mærker for dette billede: Meyer, Nar