Sterbensspiegel: Kaptajnen

Forældreløs Fændrik

Sterbensspiegel Der er en større version her: Kaptajn.

Kaptajn

Mærker for dette billede: Meyer