Merian: Læge

Advokat Købmand

Lægen fra Basel's dødedans af Matthæus Merian. Farvelagt eksemplar fra 1696.

Læge

Mærker for dette billede: Basel, Læge, Merian