Hore Nostre Domine

Kerver: pil Markus Reinhard

Hor[a]e nostr[a]e domin[a]e s[e]c[un]d[u]m vsum ecclesi[a]e roman[a]e. En tidebog af Markus Reinhart.

Markus Reinhard

Mærker for dette billede: Markus Reinhart