Léon le Maire: Kain & Abel

Adam & Eva Kardinal

Kopi af dette billede udført af Léon le Maire. Der er en større version her: Kain & Abel.

Kain & Abel

Mærker for dette billede: Accidens de lhomme, Leon le Maire, Margin