Kongen ligger ædt af orme.

Lydgate 1 Hanns Holbein

Fra The Fall of Princes, redigeret af Richard Tottel, 1554: The King ligging eaten of Wormes. Nil ita sublime est, supraque pericula tendit, Non sit ut inferius suppositumque deo er et citat fra Ovid og betyder "Intet er så højt eller rækker så langt over farer, at det ikke er lavere end - og underkastet - gud".

Lydgate 2

Mærker for dette billede: Konge, St Paul's