Dĝden fra Lübeck

Lübeck #1 Talebobler Lübeck #3

Dĝden fra Lübeck. Dansen forsĉtter med kejserinde, kardinal og konge. Der er en stĝrre version her: Lübeck #2.

Lübeck #2

Mĉrker for dette billede: Kardinal, Kejserinde, Konge, Kvinde, Lübeck, Notke