Dĝden fra Lübeck

Holbein i farver Vindue

Den mest populĉre del af dĝdedansen i Lübeck. Bag ved borgmester, domherre og adelsmand ser man byen Lübeck. Midt i baggrunden er Mariakirken.

Lübeck

Mĉrker for dette billede: Lübeck, Lübeck by, Lübeck, Mariakirken, Notke