Tidebog: Begravelse

Katakomber Begravelse

Mens bærerne nærmer sig med et rigt udsmykket kiste, er graverne i færd med at tømme graven for gamle knogler.
Tidebog, London, Rotschild f159r. Der er en større version her: Begravelse.

Begravelse

Mærker for dette billede: De dødes kontor