Lödel: Bogstavet Y, Barnet

Lödel: X Lödel: Z

Kopi af Holbein's bogstav Y udført af Heinrich Lödel i 1842.

Lödel: Y

Mærker for dette billede: Alfabet, Barn, Holbein, Loedel