Lödel: Bogstavet P, Soldaten

Lödel: O Lödel: Q

Kopi af Holbein's bogstav P udført af Heinrich Lödel i 1842.

Lödel: P

Mærker for dette billede: Alfabet, Holbein, Loedel, Soldat