Lödel: Bogstavet L, Kannikken

Lödel: K Lödel: M

Kopi af Holbein's bogstav L udført af Heinrich Lödel i 1842.

Lödel: L

Mærker for dette billede: Alfabet, Holbein, Kannik, Loedel