Lödel: Bogstavet D, Kongen

Lödel: C Lödel: E

Kopi af Holbein's bogstav D udført af Heinrich Lödel i 1842.

Lödel: D

Mærker for dette billede: Alfabet, Holbein, Konge, Loedel